YAZIM KURALLARI
Metin:

1) MS Word uyumlu programda, 1,15 aralıkla, 12 punto ile ve Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır.
2) Metin hizalaması her iki yana dayalı şekilde olmalıdır.
3) Sayfada üstten: 5 cm, alttan: 5 cm, sağdan: 4 cm, soldan: 4,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
4) Paragraf araları 6 nk, satır araları 3 nk olmalıdır.
5) Paragraf girintisi kullanılmamalıdır.
6) Sayfa numaraları sayfanın altında, 8 punto ve ortalanmış olmalıdır.
7) Metin en fazla 20 sayfa olacak şekilde organize edilmelidir. Kaynakça sayfası ile metin ekleri belirtilen maksimum sayfa sayılarına dâhil değildir.

Başlık ve Yazarlar:
1) Makale adı 12 punto ve büyük harf ile koyu yazılıp ortalanmış olmalıdır. Yazar adı ve soyadı bu başlıktan sonra 10 nk boşluk bırakılıp 10 punto olarak adı küçük ve soyadı büyük koyu harflerle yazılıp sağa dayalı olmalıdır. (*) işareti ile bu sayfanın en altına referans verilip unvan, kurum, adres ve e-mailden oluşan iletişim bilgileri 8 punto ve düz şekilde yazılmalıdır.
2) Ana başlıklar 12 punto ve büyük harf ile koyu yazılıp sola dayalı olmalıdır; ara başlıklar ise 12 punto ve küçük harflerle koyu yazılıp sola dayalı olmalıdır.
3) Başlıklardan sonra 6 nk aralık bırakılmalıdır.

Alıntılar:
1) 3 satırı geçen alıntılar sağdan ve soldan 0,5cm içeride, tırnak içerisinde ve 10 punto olarak yazılmalıdır.

Dipnotlar ve Kaynakların Gösterimi:
1) 8 punto ve tek aralıkla yazılmalıdır. Her iki yana yaslanmış olmalıdır. Paragraf girintisi olmamalıdır.
2) Dipnot ayıraç çizgisi olmamalıdır.
3) Metin içerisindeki atıfların gösterilme şekli sayfa altına dipnot göndermek suretiyle ve 1’den başlayarak numaralandırılarak yapılmalıdır.
4) Kaynaklar verilirken kitap ve dergi isimleri italik, makale isimleri ise tırnak içerisinde düz olarak yazılmalıdır.
5) Dipnotlardaki referans bilgileri ilk geçtiği yerde tam detayı ile verilmeli, daha sonraki gösterimleri ise a.g.e., a.g.m., veya a.g.t. gibi kısaltmalarla yazılmalıdır.
6) Bir yazarın birden fazla eseri kullanılıyorsa iki eserin de ilk kullanımından sonra, yazarın soyadı, ilgili kitap veya makalenin kısaltılmış adı verilmelidir.
7) Çok yazarlı kaynak kullanımında dipnotun ilk verildiği yerde yazarların tamamı, daha sonraki kullanımlarında ise kısaltılmış halde yazılmalıdır.

Duyurular

  • 09Ara. Yarışma sonuçları sitemizde yayımlanmıştır.
  • 29Kas. Daha önce duyurulduğu üzere yarışmaya gönderilecek makaleler ve eserler için son gönderim tarihi 15 Kasım 2019 olarak belirlenmiş olduğundan yarışmalara katılım sona ermiştir. Ancak, yarışmalar için gönderilen bazı eserlerin kargo şirketleri tarafından okulumuza ulaştırılmasında gecikmeler olmuştur. Bu nedenle de eserlerin Seçici Kurullar (Jüri) tarafından değerlendirmeleri halen devam etmektedir.
    Seçici Kurul(Jüri) değerlendirmeleri yapıldıktan sonra yarışma sonuçları bu web sayfasında ilan edilecektir.
    Ödül töreni muhtemelen18 Aralık 2019 günü yapılacak olup tören için ayrıca duyuru yapılacaktır.
  • 13Haz. Bilimsel Makale Yarışması son gönderim tarihi.
  • 13Haz. Resim ve Gemi Modeli Yarışması son gönderim tarihi.